Formació | TSCAT

Esteu aquí

Formació


Cursos destacats

Barcelona,  
07/09/2017

Dates: 7, 14, 18, 20, 27 de setembre i 2 d’octubre de 2017

En aquest taller s’ofereixen eines per enfrontar-se a una situació d’examen en un procés d’oposició relacionat amb l’àmbit social.

Objectius:

-Facilitar eines per superar processos de selecció escrits en convocatòries públiques o privades en els nivells d’intervenció individual, grupal i comunitari.

-Capacitar als i les participants per enfrontar-se amb una major seguretat i confiança a una situació d’examen de casos pràctics en l’àmbit social.

 

Lleida,  
14/09/2017

Dates: 14, 21, 28 de setembre, 5, 19 i 26 d’octubre de 2017

En aquest taller s’ofereixen eines per enfrontar-se a una situació d’examen en un procés d’oposició relacionat amb l’àmbit social.

Objectius:

-Facilitar eines per superar processos de selecció escrits en convocatòries públiques o privades en els nivells d’intervenció individual, grupal i comunitari.

-Capacitar als i les participants per enfrontar-se amb una major seguretat i confiança a una situació d’examen de casos pràctics en l’àmbit social.

 

Girona,  
20/09/2017

Dates: 20 setembre, 18 octubre, 15 novembre i 13 desembre de 2017

Des de l’anàlisi dels genosociograma adquirim una nova eina d’exploració i aproximació a la realitat de les dinàmiques familiars.

Aquesta curs es pot realitzar encara que no s’hagi cursat el nivell 1, ja que s’anirà repassant teoria.  Tindrà preferència per treballar el seu arbre la persona que hagi cursat el primer nivell.

Aquesta formació té atorgat el Reconeixement d’Interès Sanitari amb número de registre 9002S/138/2017 i data 14 de juny de 2017.


Tots els cursos

Exemple: 18/08/2017
Exemple: 18/08/2017
Barcelona,  
30/10/2017

Dates: 30 d'octubre, 6, 13, 20 i 27 de novembre de 2017

Objectius

  • Conèixer que és el grau de discapacitat
  • Aprendre els recursos que se’n deriven de l’aprovació del grau de discapacitat
  • Conèixer la xarxa professional de la discapacitat
  • Treballar amb casos pràctics per tal d’aproximar-nos a la realitat de la tasca del treballador social amb el greu de discapacitat.
  • Aquesta formació té atorgat el Reconeixement d’Interès Sanitari amb número de registre 9002S/171/2017 i data 7 de juliol de 2017

Manresa,  
30/10/2017

Dates: 30 d’octubre, 8, 15, 22 i 29 de novembre de 2017

Donar a conèixer les prestacions que dona el sistema de la Seguretat Social, per dotar d’eines econòmiques els professionals del Treball Social dels àmbits de serveis socials i salut, per poder donar resposta a situacions individuals, familiars, que es presenten en la nostra tasca diària. 

Les prestacions són un conjunt de mesures que posa en funcionament la Seguretat Social per a preveure, reparar o superar determinades situacions de infortuni o estats de necessitat concrets, que solen originar una pèrdua d'ingressos o un excés de despeses en les persones que els sofreixen.

Cal recordar, que aquestes prestacions són sotmeses a diferents canvis, adequats a les noves realitats socials.

Barcelona,  
31/10/2017

Dates: 31 d’octubre, 7, 14, 21 i 28 de novembre de 2017

Objectiu:

Conèixer les bases conceptuals, els coneixements i les habilitats per a la detecció en casos de maltractament

Conèixer els factors que poden ser la causa dels maltractaments cap a les persones grans

Determinar el rol del professional del treball social

Aquesta formació té atorgat el Reconeixement d’Interès Sanitari amb número de registre 9002S/184/2017 i data 14 de juliol de 2017

Manresa,  
31/10/2017

Dates:  31 d’octubre, 7, 14 i 21 de novembre de 2017

Els treballadors socials som agents de canvi a la nostra societat. El canvi va orientat a la millora i optimització de recursos personals i comunitaris.

Incidim des d’una visió bio-psico-social a la realitat en la que treballem. 

Barcelona,  
02/11/2017

Dates: 2, 9, 16 23 i 30 de novembre de 2017

Objectius:

Donar a conèixer les prestacions que dona el sistema de la Seguretat Social, per dotar d’eines econòmiques els professionals del Treball Social dels àmbits de serveis socials i salut, per poder donar resposta a situacions individuals, familiars, que es presenten en la nostra tasca diària. 

Les prestacions són un conjunt de mesures que posa en funcionament la Seguretat Social per a preveure, reparar o superar determinades situacions de infortuni o estats de necessitat concrets, que solen originar una pèrdua d'ingressos o un excés de despeses en les persones que els sofreixen.

Cal recordar, que aquestes prestacions són sotmeses a diferents canvis, adequats a les noves realitats socials.

Aquesta formació té atorgat el Reconeixement d’Interès Sanitari amb número de registre 9002S/143/2017 i data 14 de juny de 2017.

Tarragona,  
09/11/2017

Dates: 9 de novembre de 2017

Destinataris:

Professionals del treball social en actiu, especialment de la xarxa sanitària d’adults i d’atenció a la dependència.

Programa:

1.- Treball social en l’abordatge integral de la cronicitat.

2.- Models de trajectòries i cures socials.

3.- Atenció integrada. Nous models de treball, son possibles? Treball social en l’abordatge integrada.

Metodologia:

Exposició i treball compartit. 

Aquesta formació té atorgat el Reconeixement d’Interès Sanitari amb número de registre 9002S/170/2017 i data 7 de juliol de 2017.

Barcelona,  
13/11/2017

Dates: 13, 20 i 27 de novembre de 2017

Adreçat a : Treballadors/es Socials  que ja tenen coneixements bàsics de la dependència i volen aprofundir en la seva pràctica

Aquesta formació té atorgat el Reconeixement d’Interès Sanitari amb número de registre 9002S/144/2017 i data 14 de juny de 2017.

Barcelona,  
15/11/2017

Dates: 15, 22, 29 novembre i 5 de desembre de 2017

La visita a domicili és l’acte professional que ens defineix. És una tècnica que involucra l’observació i l’entrevista, no obstant, requereix d’uns elements metodològics que necessiten d’una formació professional per arribar a profunditzar diagnòsticament tant familiar com d’aspectes de context que influeixen en la dinàmica observada. Per precisar-la com a tècnica es requereix un bagatge teòric, una capacitat professional i una consideració ètica-relacional que conferiran la finalitat d’investigació, tractament, assessorament o intervenció.

Aquesta formació té atorgat el Reconeixement d’Interès Sanitari amb número de registre 9002S/148/2017 i data 14 de juny de 2017.

Manresa,  
22/11/2017

Dates: 20, 22, 27, 29 de novembre i 4 de desembre de 2017

 

Situacions tràgiques com ara les catàstrofes, desastres, accidents, incendis, atemptats, inundacions son fets traumàtics i provoquen en el moment immediat l’existència de necessitats, que precisen d’una intervenció psicosocial per a poder ser ateses. La resposta a aquestes necessitats sorgides en la emergència requeriran de professionals de diferents disciplines.

El⁄la Treballador/a Social es un⁄a professional de l’acció social que té una comprensió amplia de les estructures i processos socials., som professionals que intervenim amb qualsevol tipus d’emergència, ho fem diàriament en les nostres feines, intervenim i treballem amb les necessitats de les persones i amb la població mes vulnerable. Som professionals capacitats per activar recursos en situacions normals i també en situació de crisi, d’urgències.

Es en aquest context de situacions d’emergència que hi hem de ser presents de forma estable i formar part dels equips d’intervenció immeditada en les emergències, com a professionals bàsic.

Volem donar continuïtat a aquesta formació d’intervenció del Treballador Social en Emergències i/o catàstrofes com a proposta de reflexió sobre el nostre rol en aquest nou àmbit d’intervenció. Tenim un repte important , formar a professionals en l’àmbit de les emergències, i no tant sols pel que fa a la intervenció immediata al succés sinó també tenim un rol clau i fonamental en la intervenció posterior, en la prevenció, en la rehabilitació.

Aquest curs pretén donar eines i estratègies d’intervenció psicosocial en les emergències. L’objectiu del col·legi es formar als TS en aquesta matèria i que com a professionals entrin dins el procés de formació continuada que sempre requereix l’exercici qualificat de qualsevol dels àmbits de la nostra professió.

RECONEIXEMENT:

Per aquesta activitat formativa es sol·licitarà Reconeixement d’Interès Sanitari a l’Institut d’Estudis de la Salut.  La seva concessió depèn finalment d’aquest organisme.

Barcelona,  
23/11/2017

Dates: 23, 30 de novembre, 14 i 21 de desembre de 2017

Objectius:

  • Aportar eines per a la correcta realització dels diagnòstic social
  • Treballar vers els procés de presa de decisions i plantejaments d’intervencions en l’àmbit professional
  • Incorporar criteris de qualitat i processos d’avaluació en el disseny de projectes
  • Utilitzar metodologies de pràctica reflexiva en l’anàlisi de processos d’intervenció social
  • Construir models vers la redacció d’informes socials

Aquesta formació té atorgat el Reconeixement d’Interès Sanitari amb número de registre 9002S/134/2017 i data 2 de juny de 2017