Formació | TSCAT

Esteu aquí

Formació


Cursos destacats

Lleida,  
19/12/2017

Data: 19 de desembre de 2017

La visió és un mitjà per dur a terme una projecció cap el futur respecte a una situació actual que es vol canviar o millorar. És una estratègia que ens permet saber cap a on es vol anar i quins són els objectius a complir, en especial en entorns d'incertesa, on no resulta fàcil fer una planificació estratègica.
Tenir visió significa preguntar-se constantment si s'està fent el que és correcte per assolir els objectius, i fer servir tota la nostra creativitat i intuïció per respondre efectivament a aquests objectius, construir una perspectiva o reflexionar sobre la possibilitat d'una nova posició diferent a l'actual, per aconseguir un pla d'acció que orienti les conductes dels que el segueixen cap a un nivell superior d'efectivitat.

Girona,  
12/01/2018
 • Dates: 12 i 19 de gener de 2018 de 15.30 a 20.30 i 13 i 20 de gener de 2018 de 9 a 14 hores
 • Objectius
 • - Saber dissenyar processos de detecció de necessitats en la planificació professional.
 • - Conèixer i  comprendre els conceptes, teories i metodologies de planificació-intervenció-avaluació existents dins de la disciplina professional. 
 • - Ésser capaç de planificar i executar actuacions dins del camp social, per a, posteriorment, procedir a la seva avaluació i disseny de noves intervencions. 
Barcelona,  
15/01/2018

Dates: 15, 18, 29 de gener i 1 i 5 de febrer de 2018 

Situacions tràgiques com les catàstrofes, desastres, accidents, incendis, atemptats, inundacions són fets traumàtics i provoquen de forma immediata l'existència de necessitats, que precisen d'una intervenció psicosocial per poder ser ateses. Les respostes a aquestes necessitats sortides en l'emergència requeriran de professionals de diferents disciplines. 


Tots els cursos

Exemple: 17/12/2017
Exemple: 17/12/2017
Barcelona,  
04/04/2018

Dates: 4, 11, 18, 25 d’abril i 2 de maig de 2018

Donar a conèixer les prestacions que dona el sistema de la Seguretat Social, per dotar d’eines econòmiques els professionals del Treball Social dels àmbits de serveis socials i salut, per poder donar resposta a situacions individuals, familiars, que es presenten en la nostra tasca diària.

Per aquesta formació es sol·licitarà  Reconeixement d’Interès Sanitari.  

Lleida,  
01/06/2018

Dates: 1, 8, 15 i 22 de juny de 2018

Objectius

Saber dissenyar processos de detecció de necessitats en la planificació professional

 • Conèixer i  comprendre els conceptes, teories i metodologies de planificació-intervenció-avaluació existents dins de la disciplina professional. 
 • Ésser capaç de planificar i executar actuacions dins del camp social, per a, posteriorment, procedir a la seva avaluació i disseny de noves intervencions. 
 • Saber implementar processos de diagnosi socials, atansar-se a la detecció i anàlisi de les necessitats socials, així com a programar actuacions que conjuguin, de forma objectiva, les possibilitats i la voluntat de la intervenció, per, posteriorment avaluar-les.
 • Conèixer i comprendre el procés de pressa de decisions, provisió de recursos  i temporalització d’activitats.
 • Abordar amb eficàcia la resolució de casos pràctics relacionats amb la matèria.
 • Saber experimentar, d’una forma pràctica, amb els conceptes teòrics exposats a l’aula, per tal de descobrir les seves utilitats.
 • Promoure l’avaluació de les intervencions que es realitzen en la pràctica professional.