Formació | TSCAT

Esteu aquí

Formació


Cursos destacats

Barcelona,  
23/11/2017

Dates: 23, 30 de novembre, 14 i 21 de desembre de 2017

Objectius:

  • Aportar eines per a la correcta realització dels diagnòstic social
  • Treballar vers els procés de presa de decisions i plantejaments d’intervencions en l’àmbit professional
  • Incorporar criteris de qualitat i processos d’avaluació en el disseny de projectes
  • Utilitzar metodologies de pràctica reflexiva en l’anàlisi de processos d’intervenció social
  • Construir models vers la redacció d’informes socials

Aquesta formació té atorgat el Reconeixement d’Interès Sanitari amb número de registre 9002S/134/2017 i data 2 de juny de 2017

Barcelona,  
27/11/2017

Data: 27 de novembre de 2017

Gratuït per col·legiades/ts i precol·legiades/ts

Adreçat:

Professionals col·legiades/ts que estiguin en situació de recerca de feina, i aquelles que estiguin en un moment de canvi de feina, a les precol·legiades i precol·legiats que properament s’incorporaran al món laboral.

Barcelona,  
29/11/2017

Dates: 29 de novembre, 13 i 20 de desembre de 2017

 

Com a professionals que atenem a població immigrada, una part de la qual refugiada o sol·licitant d’asil, sovint ens trobem sotmesos a impactes emocionals i confrontats amb dubtes intel·lectuals i ètics importants. És necessari que compartim aquests impactes i que reflexionem conjuntament sobre els dilemes i incerteses, encerts i desencerts que es produeixin en les nostres pràctiques.

Creant entorns de resiliència dels professionals estem creant condicions per a una bona acollida, pel treball social en xarxa i per la resiliència de les persones immigrades. 

Aquesta formació te atorgat el  Reconeixement d’Interès Sanitari amb número de registre: 9002S/244/2017


Tots els cursos

Exemple: 20/11/2017
Exemple: 20/11/2017
Barcelona,  
23/11/2017

Dates: 23, 30 de novembre, 14 i 21 de desembre de 2017

Objectius:

  • Aportar eines per a la correcta realització dels diagnòstic social
  • Treballar vers els procés de presa de decisions i plantejaments d’intervencions en l’àmbit professional
  • Incorporar criteris de qualitat i processos d’avaluació en el disseny de projectes
  • Utilitzar metodologies de pràctica reflexiva en l’anàlisi de processos d’intervenció social
  • Construir models vers la redacció d’informes socials

Aquesta formació té atorgat el Reconeixement d’Interès Sanitari amb número de registre 9002S/134/2017 i data 2 de juny de 2017

Barcelona,  
27/11/2017

Data: 27 de novembre de 2017

Gratuït per col·legiades/ts i precol·legiades/ts

Adreçat:

Professionals col·legiades/ts que estiguin en situació de recerca de feina, i aquelles que estiguin en un moment de canvi de feina, a les precol·legiades i precol·legiats que properament s’incorporaran al món laboral.

Barcelona,  
29/11/2017

Dates: 29 de novembre, 13 i 20 de desembre de 2017

 

Com a professionals que atenem a població immigrada, una part de la qual refugiada o sol·licitant d’asil, sovint ens trobem sotmesos a impactes emocionals i confrontats amb dubtes intel·lectuals i ètics importants. És necessari que compartim aquests impactes i que reflexionem conjuntament sobre els dilemes i incerteses, encerts i desencerts que es produeixin en les nostres pràctiques.

Creant entorns de resiliència dels professionals estem creant condicions per a una bona acollida, pel treball social en xarxa i per la resiliència de les persones immigrades. 

Aquesta formació te atorgat el  Reconeixement d’Interès Sanitari amb número de registre: 9002S/244/2017

Barcelona,  
04/12/2017

Dates: 4, 11, 14 i 18 de desembre de 2017

Els i les treballadors/res socials (TS) que desenvolupen la seva tasca professional dins de centres residencials per a la gent gran són professionals referents al llarg de tot el procés d’acollida, estada i comiat de la persona i la seva família al centre; promovent el desenvolupament de les capacitats de les persones, facilitant la seva adaptació, vetllant pels drets i deures de la persona, vetllant per la continuïtat de l’atenció,...

En aquest curs ens aproximarem a la realitat que acompanya a la persona gran i a llurs família durant el procés d’atenció en el centre, des de l’acollida i fins al comiat.

Aquesta formació té atorgat el Reconeixement d’Interès Sanitari amb número de registre 9002S/147/2017 i data 14 de juny de 2017.

Barcelona,  
05/12/2017

Dates: 5, 12 i 19 de desembre de 2017

L’objectiu general d’aquest curs és oferir una perspectiva actualitzada dels diversos models i orientacions teòriques que planteja la disciplina del Treball Social per intervenir en l’àmbit de la salut mental. D’aquesta manera es pretén facilitar en el/la professional l’adquisició d’un ventall més ampli de possibilitats per a l seva actuació.

 

Aquesta formació te atorgat el  Reconeixement d’Interès Sanitari amb número de registre 9002S/242/2017​

Barcelona,  
19/12/2017

Dates: 19 i 21 de desembre de 2017

Objectius:

Explorar una actitud d’escolta interna per tal de millorar la pràctica professional

Barcelona,  
15/01/2018

Dates: 15 de gener, 12 de febrer, 12 de març, 16 d'abril, 14 de maig, 11 de juny, 17 de setembre, 15 d'octubre de 2018

Espai grupal de treball entorn la pràctica professional en Gestió Alternativa de Conflictes (GAC)  i  Mediació .

Aquest és un espai d’anàlisi i reflexió de la practica professional que té per objectiu la millora de la praxis dels Mediadors/res a través de  l’intercanvi i l’aprenentatge de coneixements tècnics i metodològics constitutius de les bones pràctiques. Alhora és un espai de suport i  assessorament professional entorn els reptes i  les dificultats de l’exercici professional.  

Aquest espai és per a mediadores i mediadors que vulguin ser supervisades.