Formació | TSCAT

Esteu aquí

Formació


Cursos destacats

Girona,  
25/01/2018

Dates: 25 de gener, 1, 8. 22 de febrer de 2018

Tens, en ocasions, la sensació de que hi ha situacions, com patrons i sentiments concrets, que es repeteixen una i altre vegada en la teva vida? Aquests patrons repetitius van crear conviccions fixes sobre el que som i el món que habitem, gestant el nostre sentiment d’identitat en base a la repetició d’aquestes experiències.

Els patrons o hàbits, a la vegada que ens permeten viure, ens limiten el món en el que vivim, el nostre món interior, ja que aquest món no existeix més que com una representació o idees que ens fem sobre ell. Percebem fets i desprès creem opinions o idees sobre aquest fets, però aquestes opinions no són els fets.

barcelona,  
26/01/2018

Dates : 26 de gener, 2, 9, 16 de febrer  de 9 a 14 hores

La evolució històrica de les funcions del Treball Social son una part de l’adaptació i la evolució de les organitzacions en un món en constant canvi que requereix de la integració de nous models operatius en el treball d’assistència a les persones

Tarragona,  
01/02/2018

Dates: 1, 8, 15 i 22 de febrer de 2018

Objectius

Saber dissenyar processos de detecció de necessitats en la planificació professional

 • Conèixer i  comprendre els conceptes, teories i metodologies de planificació-intervenció-avaluació existents dins de la disciplina professional. 
 • Ésser capaç de planificar i executar actuacions dins del camp social, per a, posteriorment, procedir a la seva avaluació i disseny de noves intervencions. 
 • Saber implementar processos de diagnosi socials, atansar-se a la detecció i anàlisi de les necessitats socials, així com a programar actuacions que conjuguin, de forma objectiva, les possibilitats i la voluntat de la intervenció, per, posteriorment avaluar-les.
 • Conèixer i comprendre el procés de pressa de decisions, provisió de recursos  i temporalització d’activitats.
 • Abordar amb eficàcia la resolució de casos pràctics relacionats amb la matèria.
 • Saber experimentar, d’una forma pràctica, amb els conceptes teòrics exposats a l’aula, per tal de descobrir les seves utilitats.
 • Promoure l’avaluació de les intervencions que es realitzen en la pràctica professional.

Tots els cursos

Exemple: 21/01/2018
Exemple: 21/01/2018
Girona,  
25/01/2018

Dates: 25 de gener, 1, 8. 22 de febrer de 2018

Tens, en ocasions, la sensació de que hi ha situacions, com patrons i sentiments concrets, que es repeteixen una i altre vegada en la teva vida? Aquests patrons repetitius van crear conviccions fixes sobre el que som i el món que habitem, gestant el nostre sentiment d’identitat en base a la repetició d’aquestes experiències.

Els patrons o hàbits, a la vegada que ens permeten viure, ens limiten el món en el que vivim, el nostre món interior, ja que aquest món no existeix més que com una representació o idees que ens fem sobre ell. Percebem fets i desprès creem opinions o idees sobre aquest fets, però aquestes opinions no són els fets.

barcelona,  
26/01/2018

Dates : 26 de gener, 2, 9, 16 de febrer  de 9 a 14 hores

La evolució històrica de les funcions del Treball Social son una part de l’adaptació i la evolució de les organitzacions en un món en constant canvi que requereix de la integració de nous models operatius en el treball d’assistència a les persones

Tarragona,  
01/02/2018

Dates: 1, 8, 15 i 22 de febrer de 2018

Objectius

Saber dissenyar processos de detecció de necessitats en la planificació professional

 • Conèixer i  comprendre els conceptes, teories i metodologies de planificació-intervenció-avaluació existents dins de la disciplina professional. 
 • Ésser capaç de planificar i executar actuacions dins del camp social, per a, posteriorment, procedir a la seva avaluació i disseny de noves intervencions. 
 • Saber implementar processos de diagnosi socials, atansar-se a la detecció i anàlisi de les necessitats socials, així com a programar actuacions que conjuguin, de forma objectiva, les possibilitats i la voluntat de la intervenció, per, posteriorment avaluar-les.
 • Conèixer i comprendre el procés de pressa de decisions, provisió de recursos  i temporalització d’activitats.
 • Abordar amb eficàcia la resolució de casos pràctics relacionats amb la matèria.
 • Saber experimentar, d’una forma pràctica, amb els conceptes teòrics exposats a l’aula, per tal de descobrir les seves utilitats.
 • Promoure l’avaluació de les intervencions que es realitzen en la pràctica professional.
Igualada,  
08/02/2018

Dates:  8, 15, 22 de febrer, 1 i 8 de març de 2018 

Situacions tràgiques com les catàstrofes, desastres, accidents, incendis, atemptats, inundacions són fets traumàtics i provoquen de forma immediata l'existència de necessitats, que precisen d'una intervenció psicosocial per poder ser ateses. Les respostes a aquestes necessitats sortides en l'emergència requeriran de professionals de diferents disciplines. 

Barcelona,  
08/02/2018

Dates: 8, 15 i 22 de febrer  de 2018

L’entrevista, com a tècnica comú en investigació social i eina principal per a tot treballador social amb independència de l’àmbit en que treballi. Forma part de la bateria de tècniques d’investigació qualitatives alhora que és l’instrument que ens permet enfocar la realitat.

Lleida,  
08/02/2018

Dates: 8 de febrer de 10 a 14 i de 15 a 19 hores i 9 de febrer 10 a 14 hores.

El curs aporta els coneixements i els exercicis pràctics necessaris detectar i afrontar el xantatge emocional en un procés de mediació. També facilita les eines per poder fer preguntes precises de manera neutral, amb la finalitat d’obtenir dels interlocutors una informació de la màxima qualitat possible.

Aquesta formació està homologada com a formació contínua pel Centre de Mediació de Dret Privat de la Generalitat de Catalunya

Girona,  
13/02/2018

Dates: 13, 20 i 27 de febrer i 6 de març de 2018

Conèixer el marc legislatiu i l’aplicació de la LAPAD a Catalunya.

Barcelona,  
14/02/2018

Dates:  Els dies 14, 21, 28 de febrer de 17 a 20 hores i el 7 i 14 de març del 2018  de 17 a 20.30 hores

Partint del repte de fer una xerrada o presentació en públic treballarem les principals habilitats de comunicació i d'expressió personal, amb l'objectiu general d'optimitzar la claredat del nostre missatge i la seguretat i eficàcia a l'exposar les idees sigui quin sigui el context o situació.

Lleida,  
20/02/2018

Dates: 20 de febrer, 17 d’abril, 5 de juny i 3 de juliol 2018

Sessions bimensuals de 5h de duració  de 9.15 a 14.15

Descripció:

El grup de seguiment està adreçats aquells alumnes que han assolit els coneixements teòrics i pràctics de com a mínim 2 dels 3  nivells formatius en la formació de “Genosociogrames familiars des de la bio-psico-genealogia” i volen trobar un espai de pràctica supervisada que els ajudi a anar integrant l’anàlisi des de la bio-psico-genealogia com a un nou paradigma complementari al abordatge bio-psico-social, ampliant la comprensió de les dinàmiques relacionals en el si d’una família.

Som agents de canvi i el nostre principal recurs com a treballador socials és el propi professional, amb el grup de seguiment el  professional assoleix un nivell de profunditat en el maneig del genosociograma des d’on incidir en, en primera instància en els propis processos personals per poder estar en condicions d’incidir en els processos de canvi  de les famílies i/o individus.

Barcelona,  
26/02/2018
 • Dates: 26 de febrer, 5, 12, 19 i 26 de març 
 • Conèixer que és el grau de discapacitat
 • Aprendre els recursos que se’n deriven de l’aprovació del grau de discapacitat
 • Conèixer la xarxa professional de la discapacitat
 • Treballar amb casos pràctics per tal d’aproximar-nos a la realitat de la tasca del treballador social amb el greu de discapacitat.