Esteu aquí

Jornada Pobreza Zero al voltant del dret a l’alimentació

imatge de catalunya@tscat.cat
Workflow history
ID de la revisió Nom del camp Data Old state New state name By Comentari Operacions
890,973 field_news_workflow dc., 03/10/2018 - 13:11 No publicat Publicat catalunya@tscat.cat
890,973 field_news_workflow dc., 03/10/2018 - 12:48 (creation) No publicat catalunya@tscat.cat