Supervisió grupal per a mediador/es 2018 | TSCAT

Esteu aquí

Supervisió grupal per a mediador/es 2018

imatge de info@tscat.cat
Workflow history
ID de la revisió Nom del camp Data Old state New state name By Comentari Operacions
867,624 field_ev_workflow dt., 12/09/2017 - 12:10 No publicat Publicat catalunya@tscat.cat
867,624 field_ev_workflow dv., 08/09/2017 - 12:40 Publicat No publicat info@tscat.cat
867,624 field_ev_workflow dv., 08/09/2017 - 12:14 (creation) Publicat info@tscat.cat