Esteu aquí

Supervisió

Supervisió

La supervisió és un instrument de treball que permet millorar la praxis professional, a partir d’un procés de treball personal i/o grupal, mitjançant tècniques d’anàlisi i reflexió de la pràctica professional en un determinat context. És una oportunitat per a la reflexió i el pensament i permet potenciar les seves capacitats i competències professionals.

Conscient de la importància de la supervisió, des del Col·legi de Treball Social t'oferim diverses modalitats de supervisió: 

 • SUPERVISIÓ GRUPAL: organitzada pel Col·legi per a les i els professionals del treball social i els seus equips perquè puguin reforçar la seva tasca i enfortir-se personalment.
 • SUPERVISIÓ INDIVIDUAL: per a professionals del treball social col·legiades i no col·legiades que vulguin ser supervisades.
 • SUPERVISIÓ D’EQUIPS DE TREBALL, tant d’entitats públiques com privades.
 • SUPERVISIÓ INDIVIDUAL I GRUPAL PER A MEDIADORES
 • SUPERVISIÓ DE SUPERVISORES: exclusiu per a persones col·legiades supervisores.
 • SENSIBILITZACIÓ A LA SUPERVISIÓ: per a treballadores socials en actiu dins dels primers 5 anys de l’exercici professional. Si vols més informació, consulta aquest díptic. Si vols realitzar aquest tipus de supervisió has d'omplir aquest full de sol·licitud i adreçar-lo a la Seu o Delegació on voldràs fer la supervisió.

 

Supervisió grupal

Amb aquesta consciència, el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya continua el projecte de supervisió grupal a disposició dels professionals del treball social i els seus equips per tal que puguin reforçar la seva tasca i enfortir-se personalment.

Els objectius del Col·legi amb la implantació del projecte de supervisió grupal són:

 • Oferir un servei adaptat a les necessitats dels treballadors/es socials i els seus equips que treballen en diferents àmbits professionals.
 • Diversificar l’oferta del servei de supervisió ampliant els punts de vista a altres matèries que fins ara no s’han afrontat des del Col·legi.
 • Implicar en la transferència de coneixements i pràctiques professionals a altres professionals del treball social.
 • Oferir eines i tècniques personals i professionals que puguin ser útils a les persones que desenvolupen la seva pràctica professional.
 • Possibilitar la reflexió i el treball en grup a partir dels punts d’interès de tots els membres que el conformen.
 • Potenciar l’empoderament del col·lectiu de treballadores i treballadors socials i dels seus equips així com augmentar la seva autoestima.


Tots els supervisors i supervisores són treballadors/es socials experts en aquestes tasques porten anys realitzant supervisió i són coneixedors del camp d’acció social. En aquests moments, el Col·legi compta amb un grup de més de 20 supervisores acreditades.

Més informació, contacteu amb formacio@tscat.cat

Enquesta de supervisió 2018

El subgrup de Sensibilització de la Comissió de Supervisió del Col·legi ha realitzat una enquesta entre totes les col·legiades i col·legiats per conèixer l’estat de la supervisió i com la valoren els professionals. Un total de 500 persones, un 10% de la col·legiatura, han respost aquest qüestionari que aporta interessants dades sobre la supervisió. 

Consulta els resultats de l'enquesta

Infografia amb els principals resultats de l'enquesta 

Workflow history
ID de la revisió Nom del camp Data Old state New state name By Comentari Operacions
0 No state No state Anònim (no verificat)