Esteu aquí

Estatuts

Estatuts

Els estatuts col·legials van ser aprovats per Resolució de 22 d’agost de 2011, de la consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, M. Pilar Fernández Bozal (DOGC núm. 5956 de 5.09.2011).

  • JUS/2097/2011, de 22 d’agost, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya.

 

 

Workflow history
ID de la revisió Nom del camp Data Old state New state name By Comentari Operacions
0 No state No state Anònim (no verificat)