Esteu aquí

Registre de Societats Professionals

Les Societats Professionals que s’inscriuen en aquest Registre són aquelles que tenen per objecte l’exercici en comú de l’activitat professional de treball social, ja sigui de manera exclusiva o juntament amb l’exercici d’una altra professió titulada i col·legiada amb la qual no sigui incompatible, d’acord amb l’ordenament jurídic. Aquesta activitat, a més, ha de tenir  el seu domicili social i s’ha de desenvolupar dins de l’àmbit territorial d’aquest Col·legi, sempre que, per les seves característiques, tinguin la consideració legal de “societat professional” d’acord amb la Llei 2/2007, de 15 de març.

 

Muralles Salut SLP
Núm. De registre: SP001 Adreça: C/ Escultor Verderol s/n
Codi Postal:  43002 Població: Tarragona
email: administracio@murallessalut.cat
Data Constitució: 10/8/12
Objecte Professional: Prestació Serveis Mèdics i Sanitaris
Socis i Administradors: Ramon Monegal
Socis Professionals:  Gemma Illa Sagarra 
Núm. Col: 3494
Col·legi Professional: Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
   

ADR - Mediació SLP ( Addo Conflict Resolution )
Núm. De registre: SP002 Adreça: Avd. Diagonal, 466, 1r 2a
Codi Postal:  08006 Població: Barcelona
email: administracio@addoconflictresolution.com
Data Constitució: 26/3/14
Objecte Professional: Exercici de la professió de l'advocacia, l'aplicació multidisciplinar de mètodes alternatius de resolució de conflictes, la consultoria i la formació en l´`ambit de la mediació.
Socis i Administradors: Natalia Ferré Giró
Socis Professionals:  Artur Roman Soler
Núm. Col: 4052
Col·legi Professional: Col·legi oficial de Treball Social de Catalunya

 


EAP DRETA DE L’EIXAMPLE, SLP
Núm. De registre: SP003 Adreça: C/ Roger de Flor, 194
Codi Postal:  08013 Població: Barcelona
Data Constitució: 25/06/2016
Objecte Professional: Sanitària
Socis i Administradors: Xavier Joaniquet Suils i Carme Campmajó Almodóvar
Socis Professionals:  Olalla Montón Lozano
Núm. Col: 5698
Col·legi Professional: Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya

CLÚSTER BARCELONA. Promoció i canvis per la salut SLP
Núm. De registre: SP004 Adreça: Avd. Torreblanca, 2-8, 3r A
Codi Postal:  08172 Població: Sant Cugat del Vallès
Data Constitució: 03/11/2015
Objecte Professional: Àmbit de la Salut i Benestar Social a través d'un equip multidisciplinari que exerceix les professionas: metges, infermers/es, psicòlegs, treballadors/es socials i educadors/es
Socis i Administradors: Pilar Sanahuja, Jaume Serrano, Ana Maria Gil, Lara Treviño i Núria Homs
Socis Professionals:  Núria Homs Garcia
Núm. Col: 6307
Col·legi Professional: Col·legi oficial de Treball Social de Catalunya