Esteu aquí

Òrgans de govern

Assemblea General

L'Assemblea General és l’òrgan màxim de govern del Col·legi i està integrada per tots els col·legiats i col·legiades en plenitud  dels seus drets i deures; els seus acords, adoptats pel principi majoritari, obliguen a tota la col·legiació i, si s’escau, a altres persones integrades en el Col·legi. L’Assemblea General pot ser Ordinària o Extraordinària.

 

Més informació en els articles 29 a 36
dels Estatuts del Col·legi
   

 

 


DARRERA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA:

Dia: 13 de desembre de 2018
Lloc: Auditori del Pati Manning (Barcelona)

 

L’ordre del dia va ser el següent:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària del 22 de març de 2018

2. Informe de la Degana: presentació del resultat de l’enquesta Salut, Estils de Vida i Condicions de Treball de les Treballadores Socials de Catalunya, realitzada per la Fundació Galatea i altres assumptes col·legials.

3. Aprovació, si s’escau, del Pla d’actuació 2019 (veure document aprovat)

4. Aprovació, si s’escau, del Pressupost 2019 (veure document aprovat) i preus de Productes i Serveis 2019 (veure document aprovat)

5. Precs i preguntes

 

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAÒRDINARIA

        Dia: 13 de desembre de 2018
        Lloc: Auditori del Pati Manning (Barcelona)

 

L’ordre del dia va ser el següent:

1. Aprovació, si s’escau, de la proposta de modificació d’estatuts col·legials (veure document aprovat)

2. Adaptació al gènere del text dels estatuts col·legials. Acords a prendre

3. Redacció d’un text refós que incorpori les modificacions dels estatuts col·legials. Delegació a la Junta de Govern

4. Precs i preguntes

 

Veure el vídeo sencer de l'Assemblea (disponible properament)


Junta Ampliada
La Junta Ampliada del Col·legi la conformen les referents de les diferents Comissions del Col·legi, que passen a assistir a les reunions de la Junta de Govern del Col·legi.
Rosa M. Carrasco Coria
Directora de la RTS
Perfil Rosa M. Carrasco Coria

Treballadora social i llicenciada en dret, Màster en Recursos Humans, Màster en Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política i Postgrau en Mediació i Resolució de Conflictes. Des de fa més de 30 anys és treballadora social en l’àmbit de l’atenció primària de salut a l’ICS duent a terme també tasques de coordinació per a la Direcció d’Atenció Primària de Costa de Ponent.

Lligada al món de la docència, ha estat professora associada del Departament de Treball Social i Serveis Socials de l’UB i ha col·laborat en diferents màsters i postgraus així com en diferents formacions organitzades des de l’ICS i l’IBS. Molt vinculada també al món de la Mediació, coordinadora en els inicis del Servei de Mediació del Col·legi i secretària de la Junta de l’Associació Catalana de Mediació en Salut.

També he estat secretària de la Junta del Col·legi del 2009 al 2013 i membre de l’anterior equip de redacció de la RTS.

 

Miryam Latorre Carrasco
Coordinadora Comissió de Dependència i DisCapacitat
Francina Planas Vilella
Comissió de Treball Social Comunitari
Perfil Francina Planas Vilella

Llicenciada en Història, en l’especialitat d’Història Contemporània i  Diplomada en Treball Social. De la seva trajectòria professional destaca el desenvolupament comunitari, principalment als barris de La Mina (St. Adrià), Sant Roc (Badalona) i Sant Cosme (El Prat del Llobregat).

També s’ha encarregat de la conducció de programes de mediació comunitària en contextos de barri i comunitats de veïns i veïnes d’alta vulnerabilitat social; la direcció i assessorament de programes socioeducatius de reallotjament de població gitana resident en habitatge precari; la recerca a través de metodologies  de IAP; la coordinació de la Xarxa Entitats i serveis per a l’observatori de la situació de persones gitanes procedents de l’est d’Europa; i l’experiència en gestió pública i en organitzacions del tercer sector.

Actualment és Directora de l’Àrea de Metodologia i Qualitat de VINCLE, Associació per la Recerca i l’Acció Social, realitzant tasques de disseny i planificació, avaluació, supervisió, comunicació i coordinació de programes específics.

Melinda Jiménez
Comissió de Salut
Perfil Melinda Jiménez

Diplomada en Treball Social per la Universitat Ramon Llull, Màster en Counselling (URL) i Postgrau en Desenvolupament de Competències Directives i d'Innovació per la UPC. La seva experiència professional està centrada en les tasques de treballadora social i coordinadora, tant en l'àmbit de salut com salut mental. Actualment és Responsable de Treball Social del Consorci Sanitari Integral. D’altra banda, també és Referent de la Comissió de Salut del Col·legi; Membre del Consell Assessor del Pla Director Sociosanitari de la Generalitat de Catalunya; i Membre del Comitè d'Ètica i Investigacions Clíniques del Consorci Sanitari Integral.

Juntes Territorials

Les diferents Delegacions del Col•legi són regides per una Junta de la Delegació Territorial, formada com a mínim per el/la delegat/da territorial corresponent de la Junta de Govern, fins a un màxim de tres persones.

El/la delegat/da territorial representa a la Junta de Govern en el territori de la Delegació.
 

Junta territorial LleidaLleida                                   

 • Vicedegana: Núria Trepat Secanell
 • Secretària: Montse Burguès i Bargués
 • Tresorera: Josepa Blanch Bordalba
 • Vocals: Irene Gardeñes Ruz, Vanessa Briz Vicente, Dolors Morera Roset, Mª José Gómez Alvira, Sandra Aymerich Niubó

 

Junta territorial GironaGirona                                       

 • Vicedegà: Jaume Fort Consul
Junta territorial TarragonaTarragona                                       

 • Vicedegana: Emma Pérez Pla
 • Secretària: Mireia Bonet López
 • Tresorer: Simon Sas Cruz
 • Vocal: Sandra Gimeno Vila
Junta territorial ManresaManresa-Catalunya Central                                       

 • Vicedegana: Gemma Solanas Bacardit
 • Secretària: Eva Clapés Ayuda
 • Tresorera: Mercè Jubells Castello
Junta territorial Terres de l´EbreTerres de l’Ebre                                       

 • Vicedegana: Caterina Cortés Sabaté
 • Secretària: Cristina Barragan Solé
 • Tresorera: Anna M. Altadill Ardit