Dictàmens | TSCAT

Esteu aquí

Error message

 • Warning: unlink(/home/pretscat/public_html/sites/default/files/.ht.filecache/cache_views-ctools_export views_view variable): No such file or directory a DrupalFileCache->get() (línia 119 de /home/pretscat/public_html/sites/all/modules/filecache/filecache.inc).
 • Warning: unlink(/home/pretscat/public_html/sites/default/files/.ht.filecache/cache_views-ctools_export views_view workflow_summary): No such file or directory a DrupalFileCache->get() (línia 119 de /home/pretscat/public_html/sites/all/modules/filecache/filecache.inc).

Assegurances

Assegurança de Responsabilitat Civil 

La pòlissa de responsabilitat civil obligatòria contractada pel Col·legi està inclosa en la quota col·legial. Garantim així el compliment per part de tots els col·legiats/des de la Llei 7/2006 del 31 de maig, que en el seu article 6 estableix que “els professionals titulats tenen el deure de cobrir mitjançant una assegurança de riscos la responsabilitat en què puguin incórrer a causa de l’exercici de llur professió”. 

Les cobertures d'aquesta assegurança de Responsabilitat Civil per l'any 2018 són:

 • Garanties: Suma assegurada 350.000 €
 • Responsabilitat Civil Explotació (inclou RC Locativa)
 • Responsabilitat Civil danys patrimonials purs i danys a documents de tercers: 60.000 € sinistre i any
 • Responsabilitat Civil Patronal (sublímit per víctima de 150.000€)
 • Inhabilitació professional: màxim 1800€ x 18 mesos
 • Defensa i Fiances  


Franquícies:

 • RC Explotació: sense franquícia
 • RC Professional: sense franquícia
 • RC Danys patrimonials purs: sense franquícia


Àmbit Geogràfic: Unió Europea

Podeu ampliar de forma individual la suma assegurada augmentant la prima anual.

Defensa en reclamacions infundades per actes ‘dolosos’ 

La present cobertura s’estén a la defensa de l’assegurat/da fins i tot davant reclamacions infundades en què s’invoqui una conducta dolosa de l’assegurat/da. En el cas de declarar-se per sentència judicial ferma que la conducta de l’assegurat/da era dolosa, quedarà aquest/a obligat/da a reemborsar a la companyia totes les despeses satisfetes. No respondrà la Companyia de les indemnitzacions derivades d’actes dolosos ni del pagament de multes o sancions ni les conseqüències del seu impagament, imposades pels Tribunals i altres autoritats. 

Defensa contra la pèrdua de prestigi 

En aquells suposats en què l’assegurat/da sigui objecte de reclamació penal -denúncia o querella- i aquesta sigui absolutament infundada, sense cap argumentació legal, així com contra les publicacions en qualsevol mitjà de comunicació que atempten contra el bon nom de l’assegurat/da, i sempre com a conseqüència d’actes u omissions en l’exercici de la seva professió com a treballador/a social, l’assegurador exercitarà les accions oportunes contra el denunciant o querellant a l’objecte de salvaguardar el prestigi professional de l’assegurat/da.

El límit de despeses jurídiques s’estableix en 6.000€ per reclamació. Per damunt d’aquesta quantitat, les despeses seran a càrrec exclusivament de l’assegurat/da. Per augmentar la prima anual heu de contactar amb el Departament d'Atenció Col·legial a través del correu catalunya@tscat.cat o trucant al 93 318 55 93.