Esteu aquí

Encara no t´has col·legiat?

Ubicació TSCAT Barcelona
Portaferrissa 18, 1r 1a
Barcelona
Dates de realització
Inici: 08 maig 2018
Fi: 29 maig 2018
Horari: 16 a 20
Durada: 12 hores
Mínim de participants:
15 participants
Import
 • Col·legiats/des:
  96.00€
 • Col·legiats/des a l'atur*:
  77.00€
 • Precol·legiats/des:
  96.00€
 • No col·legiats/des:
  135.00€

Graduació de la Capacitat d'obrar i funció tutelar - Barcelona

Dates: 8, 15 i 29 de maig de 2018

Aquesta activitat formativa te Reconeixement d’Interès Sanitari amb número de registre de sortida: 9002S/95/2018​

 

Hi ha persones que a causa de les seves condicions físiques o psíquiques, no estan en situació de decidir administrar els seus bens o cuidar d’ells mateixos i necessiten a una tercera persona que complementi o assumeixi legalment aquesta responsabilitat, és a dir, la seva tutela.

Què és i què comporta aquesta modificació de la capacitat d’obrar? Quina és la tasca i com s’organitzen les entitats tutelars que la poden exercir? A aquestes qüestions donarà resposta la formació que et presentem sobre la incapacitació legal i els serveis de tutela.

Destinataris:

Persones interessades en l’àmbit de la salut mental i/o discapacitats, especialment professionals que treballin en l’àmbit de la tutela i famílies que poden tenir interès. Qualsevol persones interessada en la incapacitació legal i els serveis de tutela.

Objectius:

 • Tenir coneixements per analitzar sobre el procediment judicial de modificació de la capacitat
 • Identificar els motius per iniciar un procés d’incapacitació
 • Reflexió sobre les conseqüències d’aquesta intervenció sobre la vida de la persona

Programa:

1. Marc legislatiu

Legislació Estatal

Legislació Catalunya

2. Motius per iniciar el procés d’incapacitació

Què significa estar incapacitat

Causes per iniciar el procés d’incapacitació i protocol per l’aplicació de criteris de cribratge abans d’iniciar un procés d’incapacitació

Qui pot ser declarant incapaç

Límits de la incapacitació legal e intervenció social

3. Procés d’incapacitació. Tràmit judicial

Qui pot iniciar el procés d’incapacitació d’una persona

Proves judicials del procés d’incapacitació: exploració metge forense, audiència de parents, sentència, etc.

Mesures cautelars en el procés d’incapacitació

4. Els òrgans tutelars

La tutela: incapacitació total

Curatela: complement de capacitat

L’administració patrimonial

El defensor judicial

Assistència

5. Nomenament del tutor

Qui pot ser tutor: persona jurídica o física

6. Funció del tutor

Què significa ser tutor d’una persona incapacitada legalment?

Responsabilitat i deures del tutor legal

Metodologia:

Formació presencial a través de diapositives i exemples pràctics relacionat amb la realitat del treballador social actual.

Lliurament d’un cas pràctic sobre persona incapacitada. Exemples pràctics per la reflexió i límits de la incapacitació legal.

Es comptarà amb la presència d’un auxiliar tutelar en Fundació.

Preu col·legiats/des:
96.00€
Preu col·legiats/des a l´atur *:
77.00€
Preu precol·legiats/des:
96.00€
Preu no col·legiats/des:
135.00€

Aurora Amador Natera.

Treballadora social de la unitat d´aguts de l´Hospital General de Granollers. Germanes Hospitalàries. Directora d´Aurea  Consultoria Social Especializada en Serveis d’atenció a Malalts Mentals.

Per a inscriure’t has d’estar registrada/registrat a la web

·        Si ja has fet amb anterioritat el registre a la pàgina web del Col·legi, clica aquí per identificar-te.

·        Si ets persona col·legiada/precol·legiada i encara no t’has registrat a la pàgina  web del Col·legi,  clica aquí.

·        Si no ets persona col·legiada/precol·legiada , per registrar-te a la pàgina web del Col·legi clica aquí.

 

El contingut d’aquesta pestanya tan sols es accesible pels inscrits al curs. Si ja estàs inscrit, conecta't
El contingut d’aquesta pestanya tan sols es accesible pel personal administratiu curs.