Esteu aquí

Compartir
1318 visitas
10
oct.
2017

Convocatòria Pública per 3 places del Consell de Deontologia Professional del TSCAT

convocatòria pública, deontologia

Seguint el procediment establert en els Estatuts del Col·legi, el Consell de Deontologia Professional, l’òrgan col·legial que atén les qüestions d’ètica professional que afecten a la col·legiatura i que consta de 7 membres que en formen part durant un període de quatre anys i que poden ser reelegits, com a màxim, per un altre mandat consecutiu, es renova parcialment cada dos anys. Per tant, i seguint el procediment establert, cal procedir a la convocatòria pública per a la designació de tres dels seus membres.

Totes les persones col·legiades que desitgin formar part del Consell de Deontologia Professional del Col·legi hauran d’acreditar els següents requisits:

  • Experiència professional de treball social mínima de 5 anys.
  • Recolzament d’un mínim de 15 signatures de col·legiats/des (amb noms i cognoms, DNI, número de col·legiat/da i àmbit de treball)
  • Haver cursat estudis en els camps de l’ètica i/o deontologia professional.

 

A l’hora de la valoració, també es tindrà en compte si s’ha realitzat algun tipus de recerca, activitat docent o altres activitats relacionades amb l’ètica.

Les persones que vulguin presentar-se no poden trobar-se en situació d’inhabilitació, sanció o suspensió, ni legal ni professionalment per al càrrec.

El termini per a la presentació de candidatures finalitzarà el dia 13 de novembre de 2017 a les 19h, i aquestes hauran de lliurar la documentació acreditativa al registre de la seu central del Col·legi, o bé, a les seus de les Delegacions territorials de Girona, Lleida, Manresa-Catalunya Central, Tarragona o Terres de l’Ebre, atenent l'horari d'atenció al públic de cada seu. Posteriorment, la Junta de Govern del Col·legi procedirà a designar els nous membres entre els/les candidats/tes que obtinguin un major nombre de vots.

 

Compartir